PĒTERIS LAURINOVIČS (1902 - 1949)

P. Laurinovičs dzimis 1902. gada 19. oktobrī Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā. Beidza Rīgas katoļu teoloģijas augstskolu un Vīnes universitātes Teoloģijas fakultāti. No 1926. - 1931. gadam bija skolotājs Rīgā, Aglonas ģimnāzijā un Daugavpils Valsts skolotāju institūtā. Toties laikā no 1935. līdz 1938. gadam profesors Romas katoļu teoloģijas augstskolā. P. Laurinovičs kļuvis arī par Preiļu un Jasmuižas dekanāta dekānu. Laika gaitā ieņēmis arī katoļu garīdznieka un Preiļu Romas katoļu baznīcas priestera vietu.

P. Laurinovičs bija profesors, monsinjors, kultūras vēstures ievērojams katoļu garīdznieks.

Saistībā ar Latvijas Universitāti laikā no 1940. līdz 1944. gadam bija Latvijas Universitātes Romas katoļu teoloģijas profesors, un vienlaikus arī Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāns no 1943. līdz 1944. gadam. Paralēli darbam Latvijas Universitātē uzņēmās arī fakultātes bibliotekāra amatu.

1944. gadā P. Laurinovičs emigrēja uz Vāciju, kur arī līdz 1949. gadam aizvadīja savus pēdējos mūža gadus Minhenē, un tika apbedīts Erdingas Milhauzenas kapsētā. Pēdējā mūža gadā tika iecelts par Latvijas un Igaunijas nacionālo delegāto pie pāvesta misijas Vācijā.

P. Laurinovičs laikā no 1938. līdz 1940. gadam bija fakultātes bibliotekārs, darbojās jaunievēlētā 1938./39. mācību gadā Bibliotēkas komisijas sastāvā. Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā ir P. Laurinoviča mācību grāmata "Kristīgās baznīcas vēsture", kā arī mācību grāmata "Katoļu morāles mōceiba". Tāpat arī P. Laurinovičs bijis žurnālu "Zīdūnis" un "Katōļu Dzeive" redaktors.


Laurinovičs Pēteris : [īsas biogrāfiskas ziņas] // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca.. - [Grandheivena] : Raven Printing, 1975. - 297.lpp.

Laurinovičs Pēteris, 1902- : [Latvijas Universitātes mācībspēks] // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca. - [2. izd.].. - [Riga : Multineo, 2006]. - 295.lpp.

Laurinovičs Pēteris. Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 297.lpp.